Bài viết hướng dẫn cách ghép đồ ĐTCL mùa 4 và tổng hợp trang bị dtcl mùa 4 phiên bản mới nhất. Cùng Leadgame tìm hiểu nhé.

Gợi ý cho bạn:

Tổng hợp trang bị và  xếp hạng item để ghép đồ đấu trường chân lý

Tổng cộng có 46 trang bị trong đấu trường chân lý.

Trang bị cấp 1 hạng D:

 • Dây Chuyền Iron Solar, Chén Sức Mạnh, Cờ Hiệu Zeke

Trang bị cấp 2 hạng C:

 • Đai Khổng Lồ, Huyết Kiếm, Cốc Sức Mạnh, i, Giáp Máu Warmong.

Trang bị cấp 3 hạng B:

 • Gậy Quá Khổ, Áo Choàng Bạc, Cung Gỗ, Găng Đấu Tập, Nước Mắt Nữ Thần, Kiếm Tử Thần, Tim Băng, Cuồng Đao Guinsoo, Bàn Tay Công Lý, Găng Bảo Thạch, Vọng Âm Luden, Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Cung Ruunan, Áo Choàng Tĩnh Lặng, Ngọn Thương Shojin, Dao Diện Statik, Thông Đạo ZZ’Rot.

Trang bị cấp 4 hạng A:

 • Kiếm B.F, Giáp Liệt Sĩ, Áo Choàng Gai, Vuốt Rồng, Cung Xanh, Mũ Phù Thủy Rabbadon, Bùa Đỏ, Dây Chuyền Chuộc Tội, Quyền Năng Khổng Lồ, Vuốt Bẫy, Bùa Xanh

Trang bị cấp 5 Hạng S:

 • Siêu Xẻng, Giáp Sinh Tồn, Phong Thần Kiếm, Giáp Thiên Thần, Giáp Lửa, Áo Choàng Thủy Ngân, Găng Đạo Tặc
Xem thêm  Cách chơi Yone mùa 10: bảng ngọc, combo, lên đồ và khắc chế anh trai Yasuo

Tổng hợp công thức và cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4:

Công thức ghép Kiếm B.F:

 

 • Kiếm BF + Kiếm BF = Kiếm Tử Thần
 • Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.
 • Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.
 • Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.
 • Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.
 • Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.
 • Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.
 • Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.
 • Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Thánh Kiếm.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần:

 

 • Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.
 • Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chém Sức Mạnh.
 • Trang bị mới Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng =Mũ Phù Thủy.

Công thức ghép Cung Gỗ:

 

 • Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh.
 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.
 • Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.
 • Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.
 • Cung Gỗ + Siêu Xẻng =  Rìu Song Đấu.

Công thức ghép Găng Đấu Tập:

 

 • Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.
 • Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.
 • Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.
 • Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.
 • Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.
 • Găng Đấu Tzập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.
 • Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tim Hắc Tinh.
Xem thêm  Cách cài đặt 5 ngón PUBG Mobile chơi như game thủ chuyên nghiệp

Công thức ghép Gậy Quá Khổ:

 

 • Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.
 • Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon.
 • Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.
 • Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.
 • Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.
 • Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.
 • Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.
 • Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng =Mặt Nạ U Hồn.

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

 

 • Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.
 • Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.
 • Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.
 • Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.
 • Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.
 • Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.
 • Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.
 • Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.
 • Trang bị mới Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng =Cờ Hiệu Chiến Trận.

Công thức ghép Giáp Lưới:

 

 • Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.
 • Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.
 • Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.
 • Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.
 • Trang bị mới Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ
 • Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.
 • Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.
 • Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.
 • Trang bị mới Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Tiên Phong Hộ Giáp

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

 

 • Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.
 • Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.
 • Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.
 • Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.
 • Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.
 • Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.
 • Áo Choàng Bạc + Siêu Xẻng = Mầm Cây Rừng Thần
Xem thêm  Phân tích toàn bộ tướng và tộc hệ Auto Chess VN mới nhất

Công thức ghép Siêu Xẻng:

 

 • Xẻng Vàng + Kiếm B.F: Thánh Kiếm
 • Xẻng Vàng + Cung Gỗ: Rìu Song Đấu 
 • Xẻng Vàng + Giáp Lưới: Tiên Phong Hộ Giáp
 • Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc: Mầm Cây Rừng Thần
 • Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ: Mặt Nạ U Hồn 
 • Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần: Mũ Pháp Sư
 • Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ: Cờ Hiệu Chiến Trận
 • Xẻng Vàng + Xẻng Vàng: Giáp Thiên Nhiên
 • Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập: Kiếm ma Youmuu

Một số lưu ý

 • Trang bị cao cấp sẽ không thể bị phân tách thành 2 trang bị cơ bản dù bạn có làm cách nào như bán tướng đó đi nữa
 • Tác dụng của từng trang bị sẽ không được cộng dồng mà được hồi lại sau mỗi vòng đấu (ví dụ như khả năng hồi sinh của Giáp Thiên Thần hay khả năng cộng dồn của Cuồng Đao)
 • Một tướng hoàn toàn có thể sở hữu 2, 3 trang bị cao cấp giống nhau. Tuy nhiên khác với những mùa trước một vài trang bị có cùng tác dụng sẽ không được cộng dồn và lắp chung trong một tướng.

Đó là toàn bộ công thức ghép đồ ĐTCL mùa 4 – Định Mệnh và những thay đổi của các trang bị cũ. Trên đây là cách hướng dẫn ghép đồ đấu trường chân lý mùa 4 chi tiết. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *